สินค้า

Application
Group
Thailand
(TIS)
Japan
(JIS)
United States
of American
(ASTM, SAE)
Europe
(EN)
Commercial
/Drawing
Tis 528 :
HR1, HR2, HR3
JIS G3131 :
SPHC, SPHD, SPHE
ASTM A1011/
A1011M :
CS Type A, B, C
DS Tpye A, B
SAE J403 : 1005 to 1009
EN10111:
DD11, DD12, DD13
Structural
- General
  Structure
- Welded
  Structure


- Machine   Structure
TIS 1479 :
SS330,
SS400,
SS490TIS 1499 :
SM400A, B, C
SM490A, B, C YA, YB
TIS 1501 : S17C to S45C
JIS G3101 :
SS330,
SS400,
SS490JIS G3106 :
SM400A, B, C
SM490A, B, C, YA, YB
JIS G405 1 :
S17C to S45C
ASTM A36/A36M

ASTM A283/A283M : A, B, C, D

ASTM A1011/A1011M :
SS30, 33, 36, 40, 45, 50, 55

ASTM A1018/A1018M :
SS30, 33, 36, 40, 45, 50, 55

ASTM A572/A572M :Gr, 60, 65, 70
SAE J403 : 1015 to 1023
A36, A283

ASTM A1011/A1011M :
HSLAS45, 50, 55

ASTM A1018/A1018M :
HSLAS45, 50, 55

SAE J403 : 1017 to 1046EN10025-2 :
S 235, S275, S355
Pipe TIS 1735 : SPHT1, 2, 3, 4 JIS G3132 : SPHT1, 2, 3, 4    
Automotive
- Automotive
  Structure


- Automotive
  Improve   Formability

TIS 1999 :
SAPH310, 370, 400, 440

TIS 1884 :
SPFH490, 540, 540Y

JIS G3113 :
SAPH310, 370, 400, 440

JIS G3134 :
SPFH490, 540, 540Y
   
Atmospheric Corrosion
Resistance
TIS 2011 :
SPA-H
JIS G3125 :
SPA-H
ASTM A242/A242M  
Gas Cylinder
and
Preeure Vessel
TIS 2060 :
Grade 1, 2, 3
JIS G3116 :
SG255, 295, 325, 365

ASTM A285/A285M :
A, B, C

ASTM A414/A414M : A, B, C, D, E, F, G

ASTM A515/A515M :
Gr, 60, 65, 70

ASTM A516/A516M :
Gr, 55, 60, 65, 70