ติดต่อเรา


นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gjsteel.co.th
ฝ่ายขาย : sales@gjsteel.co.th
CSR : csr@gjsteel.co.th
ฝ่ายจัดซื้อ : purchase@gjsteel.co.th
ฝ่ายบุคคล : recruit@gjsteel.co.th
อีเมล์ : info@gjsteel.co.th

สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-267-8222
โทรสาร 02-267-9048, 02-267-9049

โรงงาน :
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่6 ถ.ทางหลวง331 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 345 950
โทรสาร (038) 345 693View G J Steel Public Company Limited in a larger mapView GJS Factory Address in a larger map