• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร (02) 267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5 นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ
6 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
7 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
8 นายริชาร์ด จิม ยี กรรมการ
9 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ
10 นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ
11 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร