• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร (02) 267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

งบการเงิน

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
งบการเงินประจำปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2561 0
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2561 0
งบการเงินประจำปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2560 8
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2560 2
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2560 8
ประจำปี 2560 23
งบการเงินประจำปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2559 3
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2559 2
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2559 2
งบการเงินประจำปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2558 2
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2558 4
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2558 2
ประจำปี 2558 5
งบการเงินประจำปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2557 1
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2557 1
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2557 1
ประจำปี 2557 2
งบการเงินประจำปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2556 1
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2556 1
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2556 1
ประจำปี 2556 4
งบการเงินประจำปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2555 0
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2555 0
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2555 0
ประจำปี 2555 0
งบการเงินประจำปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2554 0
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2554 0
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2554 0
ประจำปี 2554 0
งบการเงินประจำปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1 2553 4
งบการเงินไตรมาสที่ 2 2553 0
งบการเงินไตรมาสที่ 3 2553 0
ประจำปี 2553 3