• สำนักงานใหญ่
    เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
    แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทร (02) 267-8222

  • โรงงาน
    นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
    358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
    โทร (038) 345 950

การกำกับดูแลกิจการ