มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)หนังสือเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต    
มอก.528-2548    เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1833-69/528


มอก.2060-2543    เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1580-4/2060


มอก.2011-2543    เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1730-2/2011


มอก.1999-2543    เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1627-7/1999


มอก.1735-2542    เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1764-10/1735
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1597-9/1735
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1536-7/1735
         ใบอนุญาตที่ (1) ท 1480-5/1735


มอก.1499-2541    เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
         ใบอนุญาตที่ ท 4786-26/1499


มอก.1479-2558    เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
         ใบอนุญาตที่ ท 4706-64/1479