ประวัติความเป็นมา

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 500ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตรGJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย
 โรงผลิต DRI จากสินแร่เหล็ก
 โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel
 โรงหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP ใช้เทคโนโลยี CVC ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้และให้กำลังการผลิตสูงสุดถึง 3 ล้านตันต่อปี
 โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ
 โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ


วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะ บริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นชนิดม้วนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”


พันธกิจ

 มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย
 มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
 เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย


โครงสร้างการจัดการ

Click to enlarge


คณะกรรมการบริษัท

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ และรองประธานกรรมการ

นายพอล รัสเซล สมิธ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ

นายวิลเลี่ยม แอนโทนี่ กลอยน์
กรรมการ

นายริวโซ โอกิโน
กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นายชนาธิป ไตรวุฒิ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล
กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ. สุกัญญา ตันธนวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายไมเคิล ริชาร์ด เลิฟเฟอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรางวัลแห่งคุณภาพ และใบรับรองมาตรฐาน

Energy Awards 2012 Energy Awards 2012
รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM) รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DPIM)
ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการชั้นดี รางวัลสถานประกอบการชั้นดี
EC Certifacate of factory production control EC Certifacate of factory production control
Lloyd’s Register (ISO 9001:2008) UKAS Lloyd’s Register (ISO 9001:2008) UKAS
Lloyd’s Register (ISO 9001:2008) UKAS OHSAS 18001:2007
Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Certificate of Laboratory Accreditation Certificate of Laboratory Accreditation


นโยบายคุณภาพ