ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR


บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (Thailand Energy Awards 2012)

โครงการ GJS ปันความรู้ สู่เยาวชน
กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยเมาไม่ขับ

กิจกรรมสนับสนุนเครื่องพ่นยุงกับชุมชนรอบโรงงานบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)


 ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับโรงเรียนบ้านบ่อวิน


 พนักงาน จี เจ สตีล ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกหน้าโรงงาน

กิจกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม  • Project 1 - ปรับเวลาการทำงานของ EAF Life Part Pump No.1 and No.2

  • Project 2 - มาตรการเปิดหลอดดิสชาร์จความดันสูงในหน่วยงาน CWS สลับดวงเว้นดวง

  • Project 3 - ลดจำนวนการ run Motor High pressure hydraulic ในช่วงหยุดการผลิต

  • Project 4 - ลดจำนวนการ run Motor Low pressure hydraulic ในช่วงหยุดการผลิต

  • Project 5 - ลดเวลาการเปิดเครื่องปรับอากาศ

  • Project 6 - ปรับเวลาการทำงานของ Scrap bay lighting โดยตั้งเวลาที่ Timer

  • Project 7 - การปรับปรุงประสิทธิภาพการหลอมโดยใช้ Program ควบคุม Power Factor แบบ Automatic

  • Project 8 - เปลี่ยนหลอดไฟขนาด 36 W เป็นหลอดประหยัดไฟ เบอร์5 _T5

  • Project 9 - การใช้ VSD กับมอเตอร์พัดลม Cooling Tower

  • Project 10 - ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจาก Tunnel Furnace